The Seat av Jean Luc Cornille översatt till Svenska

Detta är en översättning av Video ”the Seat” av Jean Luc Cornille Science of Motion”

Den första delen av filmen visar ”den klassiska Sitsen”
”Stabiliteten i den ”klassiska sitsen” hålls med hjälp av gluteus/sätesmuskeln som sitter bakom sittbenen, Iliopsoas (som innefattas av Psoas Major, Iliacus Psoas Minor), lårbenets muskulatur, Transversospinalis, magmuskulaturen, pectoral/bröstmuskulatur , bröstrygg och nackmuskulatur, baksidan av lårmuskulaturen och vaden.

Om sätesmuskulaturen inte har tillräckligt med muskeltonus eller är helt i avsaknad av muskeltonus, skiftas överlivet bakåt som leder till en rad olika kompensationer i ryttarens kropp. Bland annat för att hålla balansen dras knä och lår uppåt och underskänkeln åker framåt.
För att hjälpa ryttaren att hålla balansen har sadelmakare försökt understödja sitsen med hjälpa högre bakvalv/djupare säte och större vulster framför lår och knä.
Detta ger ryttaren en till synes korrekt sits, men en tämligen dysfunktionell sits då ryttaren är satt i en fixerad position.
Det positionerade sätet utsätts i sin tur av krafter som skapas av hästen ben och överförs i ryttarens säte, bakbenens kraft trycker ryttarens säte framåt, frambenens kraft trycker ryttaren bakåt, när sadeln överför mer av bakåt-framåt kraften hindras en korrektion funktion av hästens ryggmuskulatur och ökar således tyngden på hästens framdel.
Låret trycks mot vulstret av kraften från bakvalvet och knät böjs med följden att vaden åker bakåt och uppåt.

Fascia som fungerar i samverkan med muskulturen, den fungerar under anspänning och håller ryggkotorna isär och skyddar således diskarna från att tryckas ihop i ryttarens rygg.
Det höga bakvalvet gör det svårt för att ryttaren att via tillräcklig muskeltonus i bland annat gluteus hitta sin egen balans, istället lutar sig ryttaren på bakvalvet som kan leda till en kutande rygg, ryggen är då kollapsad och ryttarens egen struktur får inte tillräckligt stöd av muskeltonusen igenom hela ryggen och kommer leda till en rad andra problem.
Dynamiken med hästen blir fel.  Ofta leder det till att ryttaren kniper med låren då de via bakvalvet och kraften tryck framåt uppåt mot framvulstret/polstret som får knät att böja sig. När detta händer förlorar ryttaren stabiliteten av underskänkeln, den blir flaxig och orolig.
Med tanke på att hästen har en otroligt hög känsel just i det området där ryttaren har sin skänkel, deras känslighet just där överstiger vår känslighet på fingerstopparna, så skapar en orolig skänkel ett kaos av stimuli för hästen.
Därför är det viktigt att ryttaren rider i en sadel som tillåter och främjar att ryttaren hittar sin egen stabilitet och neutrala position i rörelse.

Den Neutrala sitsen

Neutral sits är där ryttaren kan placera sig i linje med hela sin kropp i förhållande till gravitationen,  rörelseenergin och kan stabilisera de krafter bakåt, framåt och sidledes och/eller transversala krafter
som ryttarens säte utsätts för i hästens rörelse.
För att uppnå detta behöver ryttaren vinkla fram ASIS som är kanten av höftkammen (spina iliaca anterior/posterior superior).
Den neutrala sitsen är vital för att kunna uppnå en harmonisk tensegritet/nyansering  av ryttarens kropp
och därmed möjliggöra en nyanserad dialog med hästen.
På grund av att vi som ryttare sitter mitt i navet av hästens kraftöverföring är det av största vikt att vi finner vår egen neutrala balans så att vi minimerar vår påverkan, maximerar vår inverkan.
Varje ryttare behöver hitta sin egen balans, genom att hitta rätt muskeltonus i gluteus, psoas, lårbenets muskultur (insida lår), transversal spinalis(muskelgrupp i ryggraden som står för rotation och sträckning(extension)), magmuskulaturen, nacke- och bröstkorgens muskulatur, samt vaden.
Med en nyansering av muskeltonus anpassad till häst och ryttare tillåter det ryttaren att hitta sin egen neutrala balans, detta möjliggörs genom placeringen av framsidan av axeln, mitten av ryggen, sittbenen och stigbyglarna i en vertikal linje.
Först då kan ryttaren intonera till hästens raffinerade och mångfacetterade muskelsystem.
Att utbilda, utveckla och koordinera hästens fulla och hållbara atletiska fysiska och psykiska förmåga och prestation är den verkliga konsten och den högsta vinsten som kan vinnas tillsammans med hästen.
Genom respekt för hästens intelligens, tensegritet/nyansering av muskeltonus, elastic energy (energilagringsystemet), kraftöverföring, ”closed kinematic chain”(rörelse och stabilitet) kan vi utveckla oss
till en ny modern uppgraderad ridkonst.
Detta görs varken genom dominans eller tvång utan med en djupgående förståelse och kunskap om hästen, deras biomekaniska funktion, deras mentala processer, fysiska lagarna och en känsla för att vilja utveckla sin egen dialog och kommunikation med dessa fantastiska djur.
Det är ridkonst!”
https://www.facebook.com/scienceofmotion/

RSS
Follow by Email
Instagram