Rörelsemekanik i träning

§
Biomekanik och ryttarens neutrala sits

Hästens biomekanik är ett väl utforskat område.
Det finns mycket kunskap om hur hästens rörelseapparat fungerar och hur den löser de olika fysiska utmaningar som påfrestar deras kropp.
Hästen fysiska funktioner handlar om inre och yttre krafter som påverkar ryggraden i olika grad, samt det muskulära systemet som hanterar och skyddar hästens ryggrad mot dessa krafter.
Hästens ryggrad har en förhållandevis begränsad rörlighet och musklernas främsta jobb är att skydda ryggraden från att överstiga den rörlighet som är det normala för ryggraden.

Ögonblicksbild 5 (2016-02-15 14-07)

§

Externa/yttre krafter är gravitationen samt rörelsenergin.
Dessa två i kombination med ryttarens vikt på hästens rygg gör att inverkan på hästens kropp multipliceras. Har hästen dessutom en mer eller mindre muskelobalans kan detta leda till att hästen på sikt skapar olika kombinationer av problem/rörelsestörningar som i sin tur leder till förslitningar o inflammationer. Därför är det av största vikt att hästen lär sig koordinera och balansera sin kropp, med hjälp av oss ryttare. Det kan göras både uppsuttet och vid sidan om Vid hand.

§

Det Neutrala sätet
Hästen är inte skapad för att bära en ryttare på ryggen, men vi kan lära dom att bära oss på ett effektivt och hållbart sätt.
Ett ämnesområde som är minst lika viktigt som hästens rörelsemekanik är hur vi som ryttare kan påverka, inverka och kommunicera hästen i rörelsen
Ryttarens neutrala sits.

För att kunna hantera alla de krafter som de utsätts för med oss på ryggen, krävs det att vi lär dem en högre grad  av balanskontroll än vad de hade behövt i det fria.
Vi behöver se träning av hästar  i ett större perspektiv än till hästarnas talang ,  se till hur vi kan förbereda hästen fysiskt och psykiskt för den uppgift och rörelser vi ber dem att utföra med ryttare på ryggen.

§

System inuti system av system och system..
Hästen består av system inuti system inuti system ..  Som i sin tur består av olika lager av bla muskler  som endast hästen kan styra, till viss del undermedvetna funktioner som inte ens hästen själv kan styra över. Detta gör att det krävs en djup förståelse för hästens utvecklingsprocess för att skapa förändring i ett redan inlärt rörelsemönster o på så sätt öka hästens möjlighet till balans o jämnare belastning , en mer optimal funktion av sin kropp.

§

För att ta reda på hästens problematik och behov av träning behöver vi förstå och analysera dess rörelsemönster, morfologiska svagheter och eventuell skade-/behandlingshistorik.
Detta ger en indikation på hur den har belastat olika delar av sin kropp och hur den har löst de problem i rörelseapparaten som kan ha uppstått under vägens gång, och framförallt vad som kan tänkas vara det underliggande problemet
och roten till skadorna.
Sammantaget gör detta att vi kan komma fram till ett träningsprogram med olika övningar som främjar uppbyggnad och en mer optimal användning av hästens i rörelse.

§

Är du nyfiken på om vi kan hjälpa din häst till bättre balanskontroll, friskare kropp, med en mer optimerad rörelsemekanik?

Kom till mig och träna på Låssa Gård i Bro.
Jag åker även till flertalet anläggningar i norra Stockholmsområdet och håller träningar,se träningstillfällen.
Är du intresserad och ni är 4 eller fler så kommer jag gärna till er.

§


RSS
Follow by Email
Instagram