Integritet

En händelse som stannar med mig och som har fått mig att kontemplera.

I helgen i Sundsvall träffade jag för första gången en elev som jag hjälp digitalt i ca 1.5 månad.
Hon bad mig att känna på hennes häst, och så att hon fick se hur jag jobbar.
Min inställning till att sitta upp eller ta över tyglarna hos en häst jag inte känner är alltid att jag behöver känna av hur det känns när vi ses.
Därför att jag inte känner hästen, men kanske framför allt att hästen inte känner mig!
Alltså jag tar det aldrig för givet att det är det rätta att jag hoppar upp, det är endast om jag känner att hästen känner sig trygg.
Trygg i omgivningen, i situationen och om den verkar trygg i min närhet, och om jag gör bedömningen att jag på något sätt kan vara av hjälp för hästen i det ögonblicket.

I den här situationen bedömde jag hästen som lugn och ganska trygg så jag tog över tyglarna och började med att bara gå med hästen(vid hand) vid min sida långa tyglar i ett par varv.
På så sätt hinner den känna av mig och jag hinner känna av hästen.
Såsmåning om började vi vår dans.
Hästen har haft en tuff historia bakom sig med mycket försvar, men vi lyckades hitta lösningar som gav den mer och mer förmågan att skifta fokus från nacke och mun till att mer och mer hantera sin kropp via ryggen och därmed få en friare känsla i nacke och framdel.

För ägaren blev det en riktig aha- upplevelse i sitt hästliv, som hon beskrev det.
Inte bara i hur hästen gick och vad vi gjorde, utan mer utifrån hur jag och hästen interagerade, modifieringen och reaktionerna och hur vi så småningom hittade ett gemensamt utrymme att samspela båda med sin integritet intakt.
Hon beskrev det som att hon ju alltid har velat vara mjuk med sina hästar, vilket enligt mig är beundransvärt i ett klimat inom hästvärlden där det tyvärr gärna anses vara lite ”mesigt”
Men hennes insikt var att hon kanske till och med hade varit undfallande.
Hon såg att man kan vara sann med sig själv utan att för den sakens skull ta av någon annans utrymme eller någon annans integritet. Det vill säga utan att buffla runt hästen, va hårdhänt eller nedlåtande.
Att behålla sin egen integritet, ger utrymme åt mer och ger hästen utrymme att hålla sin.
Vi kan vara guider utan att domdera, vi kan höra och lyssna in och känna in utan att för den skull tappa vår egen integritet.
Vilken otrolig upplevelse och så fantastiskt att jag kunde vara en del i det.

Med hästen funkar inte fake it, till you make it!
De går efter Integritet och autenticitet.

Det är verkligen en fantastisk och ödmjuk process att få vara med och en del av människors resor och utveckling tillsammans med sina hästar

To be continued..

Hur hästen fungerar

En favorit i repris med tillägg🐴
Med grunden i hur hästen fungerar kan vi med hjälp av olika rörelser guida hästen till att hitta bättre koordination, jämnare belastning över alla fyra benen, fjädring av framdelen, jämnt påskjut av bakbenen och riktning och dosering av kraften genom ryggen.Några av dessa rörelser är exempelvis öppna, bogen in och sluta.Men väl värt att notera är att det inte är övningarna i sig som kommer lösa hästens balans och koordination utan HUR hästen utför den, hur vi anpassar den och vad vårt syfte och vidare mål med rörelsen är.

💡Sluta, är en gymnastiserande sidvärtsrörelse med böjning och rotation i rörelsens riktning. För att den ska vara effektiv som en gymnastiserande övning, en övning för att stabilisera bröstkorgen för att öka graden av ”lyft”, balans och koordination bör vinkeln I vilken slutan utförs inte vara starkare än att ryggen klarar av att synkronisera rörelsen tillsammans med benen. Framdelen och bakdelen bör röra sig parallellt med den diagonala linjen, så att varken framdelen eller bakdelen släpar efter eller går före.
Till en början väljer man oftast att börja med en väldigt svag vinkel för att hästen ska klara av att koordinera ryggen tillsammans med sina ben, stabiliseringen av sin bröstkorg mellan frambenen och vinkeln i bäckenet, för att sedan öka tvärningen i takt med att hästen klarar av det i hela kroppen inte bara ”kan” springa mer åt sidan. När en häst har assymmetri i ryggfunktionen, klarar den ofta av sidvärtsrörelsen åt ena hållet men inte åt det andra, ibland inte åt något håll, ibland känner man som ryttare det som om hästen går åt ett håll medans jag som ryttare verkar sitta åt det andra hållet(utåt nedåt på yttersidan).
Det visar sig naturligtvis inte bara i just en rörelse utan oftast som en helhet.
Ett komplext system av adduktion abduktion stabilisering, momentum och kraftomriktning sker i varje enskilt moment där hästen har benet i marken, skjuter på, lyfter, svävar och sätter hoven i backen. Därför är det viktigt att förstå rörelsens funktion, fördelar och syfte och just därför är rörelseanalysen så viktig.
För att alltid ha med oss frågan, vad i hästens mönster fungerar hur, åt vilket håll i vilken gångart i vilken rörelse. Vad är det vi behöver arbeta på för att få en bättre funktion av helheten och relativ symmetri i kroppen för att på sätt motverkar rörelstörningar/överbelastning/hältor osv.

Allt utgår ifrån hur vi som ryttare på ett hållbart och långsiktigt sätt kan förbereda hästens kropp o knopp för den prestation vi ber om, oavsett om det är dressyr, hoppning, fälttävlan eller ut i skogen! (Edit: eller travhästar/islandshästar/galopphästar..)
It is a work in progress, enjoy the ride, take it stride by stride!🐴😎 Och du, det tar den tid det tar😊🦄

🔸️Ryggen vs Benen
Descellerationsfasen eller bättre beskrivet mothållandefasen är precis innan hästen sätter benet i marken och fram tills att benet är i vertikal linje mot marken. I den här fasen stabiliserar muskulaturen benet inför landning, de inre strukturerna såsom senor ligament och bindväv stabiliseras av muskulaturen samtidigt som de laddas med energi likt ett gummiband som sträcks.
När muskulatur, ligament bindväv och senor laddas med elastisk energi likt gummibandet, lagras detta för att senare i samma steg frigöras som en rekyl, som man skulle kunna beskriva som rekylen av en hoppstylta, och det i sin tur skapar rörelse.
I rekylen används ingen muskelkraft, svävmomentet hos hästens ben är ett resultat av mängden lagrad energi och möjligheten att frigöra den energin. Har hästen exempelvis mer tyngd på ett framben, låt säga på grund av en axiel rotation i ryggen som ger en ojämnhet i hur den transporterar kraft igenom kroppen så kommer den att belasta och således ha mer vikt på det benet, det leder till att hoppstyltan inte kan avge den rekyl som den behöver för svävfasen och hästen får en rörelsestörning.


Pushfasen/Påskjutsfasen skapar framför allt den horisontella kraften, som transporteras, med muskulaturens hjälp, diagonalt genom ryggen och struktur till motsatta sidan. Idealiskt omvandlas den kraften som skapas från påskjutsfasen till både rörelse framåt men även beroende på hur mycket som behövs, till uppåtkraft( samling) . Hur mycket som behövs bestäms av hur hög grad av balanskontroll den behöver för att kunna vara så effektiv i sitt rörelsemönster som möjligt.
Det vill säga hur mycket uppåtkraft hästen behöver för att kunna frigöra fjädringen i framdelen, möljliggöra bäckenets liksidiga rörelse, behålla sin framdel stabil mellan frambenen och för att kunna generera effektiv rörelse.

Om muskulaturen har en asymmetri, dvs hästen är ojämnt musklad kommer krafttransporten således att vara ojämn genom kroppen.
När kraften inte transporteras jämnt genom kroppen hanterar hästen ofta det genom att den roterar axiellt och böjer sig mer eller mindre åt ett eller det andra hållet. Traditionellt har man kallat den en starkare och svagare sida.
Ofta beror det på en naturlig snedhet, men kan även handla om trauman
som skapar oreda i musklerna och nervernas signaler.
Hur muskulaturen utvecklas påverkar hur hästen kommer att balansera och koordinera sin kropp.

När vi försöker påverka benens rörelse utan att ta hänsyn till ryggens riktning omvandling och genomsläpplighet av kraft hamnar rygg och ben i osynk, hästen har inte möjligheten att koordinera sin kropp som helhet, det skulle man kunna benämna ”leg movers” orkestreringen av hela kroppen är störd och detta kommer i längden att leda till diverse röreselstörningar och potentiellt senare till hälta.

🔸️Den springande punkten -Ryggen!
Det som hanterar och fördelar kraften och ger balanskontrollen är hur ryggen hanterar kraftöverföringen från bakdelen, och hur muskulatur hanterar mothållande kraft, rotation(axiell) lateral(sidledes) böjning och longitudinell (längsgående)böjning. Multifidius och Longissimus för kraften framåt genom ryggen och omvandlar kraft till vertikal (uppåt)och horisontell(framåt) kraft beroende på vad hästen ska utföra.
Vad hästen har att förhålla sig till är bland annat tyngdlagen (Gravitationen) Rörelseenergin( massan i rörelse).
Att utbilda hästens rygg till högre grad av balanskontroll är nyckeln till relativ distribution av tyngd och rörelse på fram och bakdel. Motorn-bakdelen skapar kraften, där aktivitet behövs för att kunna skapa kraft, men för att den ska kunna användas behöver ryggen lära sig vad den ska göra med all den kraften, i vilken riktning, hur mkt, hur länge
Intensity-direction-duration ( Intensitet – Riktning – Tidslängd)

🔸Det berömda L️yftet
Lyftet kommer av en upp och snett ned på vardera sida pendlande rörelse av hästens bröstkorg. När hästen håller emot den passiva rotationen in i den aktiva rotationen, som uppstår just innan frambenet rör sig framåt och den sidan av kroppen dras mot marken av gravitationen, behöver den hålla sin bröstkorg mer i mitten av sina framben i kombination med en utvecklad och utbildad rygg som överför kraften likt en korridor framåt.
Lyftet är alltså inte en statisk hållning av ryggen i völvd form uppåt i framåtrörelse utan en dynamisk rörelse som i stort sett kommer när hästen muskulärt kan balansera och koordinera sin bröstkorg mellan frambenen, rikta kraft genom ryggmusklerna o ryggkotorna och förhålla sig till både rörelse och gravitation med jämn fördelning genom kroppen.

🔸️️Den naturliga frekvensen o kadensen
Den naturliga frekvensen är en rytm i den hästen kan verka optimalt i hela sin kropp. Här kan energilagringsystemet lagra tillräckligt med energi för rekylen, här kan kroppen hitta en mer optimal samverkan i sina olika system med bland annat andning syresättning energiförbrukning i muskulaturen.
Hästens inbyggda strävan efter effektivitet gör att den gärna söker sig till den här frekvensen, (om vi ger den chansen) och ofta snabbt finner en comfort zone i den naturliga frekvensen där de förbrukar så lite energi till så mkt rörelse som möjligt. Självklart hänger även detta ihop med kroppens andra system, men den har en väldigt stark effekt på helheten.

🔹️Dessa är några få av de många system inom system inom andra system såsom bland annat framdelens fjädringsfunktion, hästens hals som är ett resultat av vad som händer i ryggen och hästens mentala processer, som spelar in i vår roll som ryttare, tränare, ägare att hålla i vår tanke när vi arbetar med dessa fantastiska djur. Vi behöver veta om deras svårighet, acceptera misstagen och hitta nya problemlösningar utifrån de svar vi får med en sund förståelse för deras kroppsfunktion.


Dans i balans

När vädret bjuder upp till vals blir det piruetter öppnor o slutor i både 4takt, 2 takt och 3 takt😉😅🐎💃
Jag har valt medvetet att inte rida ut på Lilleman så mycket tidigare eftersom jag inte känt att min storlek(långa hävarm o tidigare tyngd i förhållande etill hans storlek) har motsvarat den grad av balanskontroll som han behövt för att bära mig över stock och sten, uppför o nedför.
Jag har istället valt att gå vid sidan i skogen o på vägarna
Under tiden har vi på flack mark tränat på mothållande kraft, att han ska kunna bära upp sig själv, omvandla o hantera den kraft som går genom hans kropp, skapa mobilitet för rörelse där det behövs och stabilitet där det har behövts, och genom bättre koordination möjliggörs även för energilagringsystemets funktion, fjädringen genom kroppen och framdelens fjädring som ju står för ca 57% av uppåtkraften i hästens kropp.
För att den ska vara möjlig måste de lära sig att hantera naturlagarna krafterna både framåt och uppåt, åt sidorna mm det vill säga balanskontroll. Flack mark därför att det är först då de har möjligheten att helt hålla fokus på fjädringen och balanskontrollen. Den naturliga kadensen, den optimala frekvensen där hela kroppen samverkar, laddar o frigör energi i form av rekyl som i praktiken är det vi ser när benet lyfts o svingar framåt störs om de måste lyfta benet mer än den energin o rekylen medger i det givna ögonblicket i kroppen.
När en häst är mer balansera, musklad o koordinerad för uppgiften så löser den även dessa utmaningar men i början av dess utbildning är det värt att hålla I åtanke.
Häromdagen tog jag så beslutet att prova o se hur Lilleman skulle klara av mig på ryggen i skogen genom vår fantastiska natur.
Det va en annan häst(ponny), han kändes mer som en häst! Basen av halsen o manken uppe o stabil i sin rotation, jämna steg med en känsla av att han bar sig under mina händer som kunde vila på hans manke. Han kunde hoppa till, tveka o sedan ta för sig allt utan att snubbla utan känslan av att jag var tvungen att styra upp oss utan att han klarade upp utmaningarna själv!
I uppför höll han sitt lyft sin ståtliga hals lång o stabil trots att påskjutet ökade, och i nedför kunde han hålla jämna skrittsteg med en hög bas av nacken lätt kontakt till bettet, tidigare har han rusat/travat nedför i en på sniskan trav istället för att hålla emot all den kraft riktas mot framdelen.  Kroppen o knoppen har således börjat bli så funktionell att han klarar alla utmaningar i skogen med mig på ryggen!

Vår resa fortsätter mot bland annat mer uttryck i gångarterna, högre balanskontroll mer rekyl, en stadigare och bärigare galopp..
Just nu är tanken fri, finns inga spärrar det är bara hans mankmått som säger att han är Ponny (änsålänge)😎🦄🥰

Hösten 2020

Jag är igång och jobbar igen för fullt.

Efter ett par månaders uppehåll med mammaledighet så kliar det i fingrarna att köra igång på riktigt igen.

 

Är du nyfiken på vad jag kan göra för dig och din häst?

Hur ni kan bli ett bättre team tillsammans, rida med lätthet och mjukhet, att hästen fjädrar i sin rörelse och att ni tillsammans får en hållbar träning.

Många hästar stänger av, och blir ”sega” ”skänkeldöva” för att den har en rörelsestörning i kroppen som den behöver hantera. Då är det viktigt att vi som ryttare har kunskap och insikt i hur hästen fungerar inuti i sin rörelseapparat och mentala process så att  vi på olika sätt kan hjälpa den att hitta ett mer harmoniskt effektivare och mer hållbart sätt att röra sig med oss på ryggen.

Jag rider sedan 5 år tillbaka utan sporrar, och mina hästar är känsligare än aldrig förr.

Det handlar inte bara om att ta av sporrarna det handlar om att se helheten, och analysera hur vi kan ta oss framåt mot den där lättheten och samspelet som vi alla önskar oss.

 

Höstens ankomst 2019

Nu är hösten snart här med vackra färger, svalare vindar och sommarrunda hästar.

Passa på att ta tillfället i akt att köra igång med träningen innan fingrarna kallnar och fötterna frostar.

Jag ger dig en rörelseanalys av hästens nuvarande rörelsemönster, en sitsanalys av vad som händer i din kropp med hästen samt att vi ser över vad som kan hjälpa dig och din häst att träna hållbart och uppbyggande.
Ett modernt sätt att träna bygga upp, utbilda och eller omskola din häst in i framtiden!

Kom till gården för lektion eller samla ihop några hästar och ryttare så kommer jag ut till dig!

Priser
Lektion 40 minuter 600kr
Reseersättning 40kr/mil

Du når mig på: 0704930206 (sms om jag inte svarar)
eller per epost teleskophb@gmail.com


Vi ses till hösten
Varmt Välkommen

Kurs på Låssa Gård 25-26 Maj

Kurs i Arbete vid hand
Den 25-26 Maj håller jag kurs i arbete vid hand på Låssa Gård. 🐴☀️
Två dagar fyllda av arbeta vid hand och teori kring hästens biomekanik och träning.
§

Ett fantastiskt och effektivt sätt att arbeta hästarna från marken. 
Hästen lär sig att kontrollera sin egen balans utan ryttare på ryggen. Förbättra balanskontrollen, koordinationen och muskelstyrkan hos hästen.
Jag kommer tala lite om viktiga delar i hästens rörelseapparat och varför det är viktigt att vi förstår dessa delar så att vi som ryttare kan hjälpa hästen till ett hållbart och sunt rörelsemönster och öka dess psykiska och fysiska prestationsförmåga.
§

Att arbeta vid hand ger oss ytterligare ett sätt att arbeta våra hästar och det ger hästen en möjlighet att använda sin rygg och kropp utan att behöva hantera oss som ryttare på sin rygg. Vi som ryttare påverkas av hästens krafter och hästen påverkas av hur vår kropp reagerar på dessa krafter som vi utsätts för, därför kan det vara ett bra första steg att hästen själv får hitta sig innan vi sitter upp i sadeln.
Ett otroligt bra verktyg att utbilda, och om så behövs omskola både hästen och oss själva med.
§

Begränsat antal platser!
Jag vill att du och din häst ska få en lugn och god genomgång av hur Ni två kan arbeta på bästa sätt, det ska finnas plats och tid för frågor och funderingar och utforskning av det här sättet att arbeta.
Det tar den tid det tar.
§

Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken och intresserad av ett annat sätt arbeta hästen, inga andra förkunskaper krävs.

Vi avslutar dagen med stund för frågor och sammanfattning.
Lördag och Söndag med början kl 9. avslutar ca 17.
5 platser för Ekipage 1800kr (Lör-Sön)
5 platser för Fotfolk 800kr (Lör-Sön)
500 kr (Lör eller Sön)

Anmälan är bindande.
Boxkostnad 450kr
Lunch kommer att intas på närliggande lunchrestaurang

Anmälan per epost ebba@ebbacamitz.se
Eller sms 0704930206

Mer information om vad teoridelarna kommer bestå av kommer löpande,
stay tuned! 😀☀️🐴
Varmt Välkommen!

Alexanderteknik med Maria Buch 1-2 December

Kurs i Alexanderteknik

på Låssa Gård 1-2 December

1-2/12 -2018 kör vi en uppföljningskurs från succén i somras med Maria Bucht och Alexanderteknik.

Kursen riktar sig till dig som vill växa både som ryttare och människa och utveckla din ridning till att bli en relation mellan dig, din häst och er gemensamma balans i rörelse.

Balans är och har både en yttre, fysisk dimension, och inre, mental dimension. En obalans I någon av de dimensionerna skapar spänningar som påverkar hästen.
Maria ger dig som ryttare möjlighet att arbeta med det hon kallar den inre arbetsmiljön dvs hur du kan hantera stress, prestationsångest och annat som skapar spänningar i dig och som påverkar hästen.

o

Maria har arbetat med ryttare och deras balans och kroppsmedvetenhet i Sverige och utomlands sedan 2008. Hon har också följt Science of Motion sedan 2015.

Pris 2 dagars kurs 2300,-
Det finns möjlighet att ta med sig häst, vi har 2 boxar vid hög efterfrågan kan det ev ordnas med fler. 250kr/natt

Övernattningsmöjligheter
Thoresta Herrgård https://www.thoresta.se/
Ekeby Bed & Breakfast www.ekebyibro.se

Mat: morgonfika, lunch em fika ca 200kr/dag

Rehab omskolning och träning

Det här är Ingo 9 år. Han är diagnosticerad med Kissing Spines för tre år sedan som veterinärerna ansåg var av den grövre arten och som tvivlade på hans förutsättningar att någonsin kunna fungera som ridhäst.

Ingo och jag påbörjade vår tuffa och oerhört intressanta rehabresa för 3 år sedan, från hopplöshet till att Ingo är min absolut ärligaste o bästa läromästare som har visat mig och alla i hans närhet att det mesta är möjligt.
Jag har att tacka min vägledare och tränare Jean Luc Cornille, för att han så otroligt generöst delar med sig av sina samlade erfarenheter, kunskap och vetenskap som han under sina år som tävlingsryttare på högsta nivå i samtliga discipliner och med olika svåra rehabfall har samlat på sig i samarbeten med otaliga veterinärer och forskare.
Jag har tack vare Ingo sedan 3 år specialiserat mig inom hästens biomekanik. Genom analys av rörelsemönster, ingående kunskap om de olika funktionerna i hästens kropp och knopp kan vi öka hästens prestationsförmåga och minska på dess belastning, således få hållbara länge levande och på topp presterande atleter oavsett nivå.
Snart är det dags för nördkurs med Jean Luc Cornille -Science of motion igen!!
16-18 November kommer han till Stockholm! Kom du med! Vi kommer att vara där det kan du lita på 
// Ingo och Ebba

Är du intresserad av att lära dig mer om hästens biomekanik, har du en häst som har haft mycket skador som behöver omskolas eller rehabiliteras till ett mer funktionellt rörelsemönster eller är du nyfiken på hur det här kan hjälpa dig och din häst att komma vidare?
Hör av dig till mig.
Alla nivåer är välkomna, jag anpassar undervisningen helt till dig och din hästs nivå.
Mejla ebbacamitzridutbildning@gmail.com
eller ring 0704930206 

#Ilovehim #mysuperstar #biomekanik#vetenskapochkunskap #scienceofmotion#biomechanics #horsesandridersintraining#låssaequestrian #sustainabledressage #dressage#fortheloveofhorses

 

Helgelev eller Veckoelev?

Här kommer två nya koncept som jag inför under hösten
I paketform kan du komma för en vecka eller för en helg, alternativt 3 dagar mitt i veckan, såkallade vecko eller helgelever.
Du och din häst kan således komma för de dagar ni önskar och få en riktig boost in i höstens mörker med olika ”verktyg” att hantera de dagliga utmaningarna och de sedan länge invanda mönstren.

Boka genom att skicka ett mejl till ebbacamitzridutbildning@gmail.com
eller ring mig på 0704930206

Så här skriver Lina som var här i 6 veckor med sin underbara ponny Frank i somras.
”Jag och min 6 åriga ridponny har stått hos Ebba på Låssa Gård i 6 veckor för intensivträning/omskolning då jag ville få en bra start för honom att börja använda sin kropp på ett bättre sätt istället för att spring ikapp sin balans och lysa ryggen.
Ebba är otroligt engagerad och stor kunskap om hästens biomekanik. Hon ser hela tiden vad som sker i hästen och hjälper ryttaren att lära sig kontrollera sin egen rkopp och känna hästen för att guida den till att finna balans och börja bära sig själv på.
Jag märker stor skillnad på både min och min hästs hållning efter dessa veckor och jag fått så många verktyg att jobba med olika situationer. Ebba har en fantastisk känsla för både häst och ryttare och är väldigt pedagogisk och trygg vilket ökar motivation och fokus.
Jag är väldigt glad att jag hittade Ebba och kommer fortsätta träna regelbundet hos henne”. //Lina och Frank.

Det finns för tillfället 2 boxar lediga för dessa aktiviteter.

Här kommer lite information om vad du som elev får när du kommer till mig och tränar här på Låssa Gård.

Kom som helgelev till Ebba Camitz och Låssa Equestrian tillsammans med din häst för vidareutbildning.
Ryttare och hästar på alla utbildningsnivåer är välkomna, från rena nybörjare till de som redan har kommit långt i sin utbildning.

Som helgelev får du en lektion varje förmiddag Fredag Lördag Söndag, alternativt kan du välja andra 3 dagar mitt i veckan eller det som kan tänkas pass din vardag.
Under varje lektion går vi igenom och gör en rörelseanalys av hästen, en analys av vad som händer för dig som ryttare samt övningar som kan hjälpa er att förbättra de utmaningar som uppstått tidigare och hur ett träningsupplägg för de kommande dagarna ser ut. Du får även med dig olika verktyg för olika situation och för ditt kommande träningsupplägg som kan ge dig en känsla av att kunna hantera många olika tänkbara situationer
Exemplevis, vid hand arbete, longeringsarbete samt uppsutten träning.

Fördelen med att komma som helgelev är att du med tre dagars intensiv träning får en boost att fortsätta det vardagliga arbetet på hemmaplan.


Kanske skulle Veckoelev passa dig bättre?

Som veckoelev får du en lektion om dagen under 5 dagar.
Under varje lektion går vi igenom och gör en rörelseanalys för var hästen befinner sig just idag, en analys av dig som ryttare din balans hur du kan förbättra din balans med enkla medel och tankegångar samt övningar som kan hjälpa er som ett team att förbättra de utmaningar som uppstått tidigare och hur ett träningsupplägg för de kommande dagarna ser ut.
Du får även med dig olika verktyg för olika situation och för ditt kommande träningsupplägg som kan ge dig en känsla av att kunna hantera många olika tänkbara situationer exempelvis, vid hand arbete, longeringsarbete samt uppsutten träning.

Du får tillgång till de olika ”verktygen” och en uppfriskning av det som vi tidigare gått igenom.
I helgens lektioner ingår både ridutbildning i praktiskt utförande och en stor portion teori för att på ett djupare plan få en förståelse för hästens rörelse/biomekanik och mentala process. Varför uppstår de problem som du upplever hemma, hur kan det förklaras biomekanisk och ur den mentala processen hos hästen och hur kan vi som ryttare hantera detta för att ta oss framåt i utvecklingen?

Priset
Helgelev Fre-Söndag inklusive 3 lektioner, tillgång till ridbana 42×22 samt ridhus 23x13m, box 15 kvm och hage under er vistelse.
2550 kr

 

Jag ser fram emot att se dig här!
Välkommen

Hösten står för dörren, träningen börjar komma igång!

Nu kör vi igen!
*********
Höstens lektioner har dragit igång, kom och träna på en gång!
Efter en underbar och inspirerande sommar med träningshästar på gården drar nu höstens lektioner igång igen.
Välkomna till mig på Låssa Gård i Upplands Bro för träning.
Vi har en 42x22m inhägnad ridbana samt ett 13x23m ridhus.
Jag åker även ut till dig som vill vara kvar på hemmaplan.
*****
Träning Pris/40 min  600kr (+reseersättning)
Träning på Låssa Gård 550kr.
Ring för bokning 0704930206
Varmt Välkommen!

RSS
Follow by Email
Instagram